Blog Image

HuggeBlog

Om HuggeBlog'en

Her kan der skrives løst og fast om oplevelser og udfordringer med at have fjerkræ.

Efter udstilling 2011 – En sjov oplevelse med dværg landhøns

Høns Posted on Tue, January 17, 2012 12:20:23

Dette indlæg skrives på vejne af Jørgen Olsen

Som alle udstillere ved, er der et problem med hanerne, når de kommer hjem fra udstilling; så kan de ikke sættes sammen i hønsegården igen uden voldsomme kampe. Man kan komme ud for at de slå hinanden ihjel. Men i 2011 skulle det prøves, om det kunne lade sig gøre at sætte dem sammen igen.

Jeg har gennem nogle år, beholdt de gamle avlshaner til at styre flokken af unge haner, og det går rigtig godt. På den måde bliver der nemlig aldrig kamp om rangfølgen, det er den gamle der står øverst, så det er ham der dominerer flokken.

I fire år har min kone haft hvide dværg landhøns og disse haner har jeg altid sat tilbage til den gamle, når de kom hjem fra udstilling. Dette medførte selvfølgelig lidt uro et øjeblik, men de faldt hurtigt til ro og alt var som før de havde været i byen.

Efter udstilling i 2011 prøvede jeg så med de brune. Jeg havde en gammel og 6 unge gående i en voliere, de 3 havde været på udstilling og væk fra flokken i 3 døgn, så det var med lidt spænding, jeg satte dem tilbage i flokken. Det der nu skete var virkeligt en af de oplevelser, der gør det sjovt at holde høns:

Efter de var sat ind i huset, gik de ud i volieren, der stod den gamle og tog imod dem. Tilsyneladende kendte de ham, for de gik i en bue uden om ham. Den næste der stod og tog imod, var nr. 2 i rangfølgen, ham skulle de heller ikke nyde noget af at udfordre, men han kom til at spille en meget central rolle, den næste halve time. Hver gang der var optræk til kamp, og det var der tit. Så var det den næstkommanderende der gik ind og skilte de stridende parter, det varede en halv times tid før freden var genoprettet og der var faldet ro over flokken med haner.
Hvor var så den gamle øverstkommanderende avlshane henne i alt dette? Skulle han ikke hævde sin position i ranglisten? Nej det var ikke nødvendigt. I stedet fløj han op og stillede sig på brættet over indgangen og overlod arbejdet til en anden. En rigtig chef får jo også altid andre til at arbejde for sig.

Konklusionen på denne lille sjove historie må være at man aldrig skal fjerne den dominerende hane fra flokken, for han skal nok holde styr på tropperne selvom der går et par dage uden de ses. Uden ham kan det gå grueligt galt.

Med venlig hilsen Jørgen OlsenDværg Landhøns på udstilling 2011

Høns Posted on Wed, December 28, 2011 21:41:31

Danske Landhøns i dværg på udstilling i Slagelse, den 12. og 13. november 2011

I efteråret 2010 henvendte Jørgen Olsen fra Slagelse Fjerkræklub sig for at høre om jeg eventuelt ville overveje, at sige ja til at bedømme på Slagelse Fjerkræklubs udstilling i efteråret 2011, da han forventede, at der ville blive udstillet mange danske Landhøns på den kommende udstilling.

Da jeg altid har haft stor interesse i danske landhøns sagde jeg trods nedjustering i min dommergerning alligevel ja til at bedømme ved udstillingen i efteråret 2011.

Glæden var da også stor, da jeg fik besked på hvad jeg skulle bedømme ved udstillingen i efteråret 2011. Meldingen var i alt 60 dyr fordelt med 48 danske landhøns i dværg i brune og hvide, derudover 12 langshan i dværg, som jo er en anden af mine favoritracer, så udgangspunktet kunne ikke blive bedre.

Men nu til dagen hvor der skulle bedømmes. Tankerne er slevfølgelig mange når man som dommer møder op på udstillingen. Da jeg ikke de seneste år har haft lejlighed til selv at besøge udstillingen i Slagelse, men havde hørt, at der havde været udstillet mange landhøns i dværge, men dyr i meget forskellig kvalitet, så var jeg specielt spændt på at se hvordan niveauet var?

Ved en hurtig gennemgang var mit første indtryk af de udstillede landhøns i dværg, at der var tale om en rigtig fin samling, generelt med dyr af god kvalitet, ligesom jeg var overbevist om at der også ville være dyr med point i den høje ende.

Herefter til konkret bedømmelse af de udstillede dyr, som jo nogle gange ændrer den første opfattelse meget. Det var heldigvis ikke tilfældet i Slagelse. Generelt var de udstillede brune danske landhøns i dværg i en kvalitet som helt klart kan gøre sig gældende på Landsudstillingen i Danmark, jeg vil derfor gerne opfordre udstillerne til fremover at udstille på kommende landsudstillinger.

De udstillede brune, såvel haner som høner havde alle et fint racepræg, fin type, god størrelse, gode hoveddele og generelt fin fjerdragt og farve. Enkelte haner havde lidt lav vingebæring, ligesom enkelte var lidt for skråstillet og med for flad halestilling. Farvemæssigt var der stabilitet og kun med få ønsker om forbedring af halstegningen hos hanerne og risling i overfarven ved hønerne. Velfortjent 96 point til både en hane og en høne, og flere fulgte tæt på, flot.

De udstillede hvide landhøns i dværg var en fin repræsentation af denne ret sjældne variant. Dejligt at se de hvide dværg landhøns i en fin og velplejet kvalitet, hvor der dog fortsat er ønsker til forbedring af kropsbredde og brystdybde, samt lidt bedre vingeværing, specielt ved hanerne.

Når jeg nu alligevel også fik lejlighed til at bedømme langshan i dværg,

En fin samling af både sorte og blå. Dejligt at se velplejede dyr med fin højde og stræk. Fin type, farve og fjerdragt, samt generelt fine hoveddele. Ved hønerne skal der dog generelt passes på, at de ikke bliver for korte, da halen derved ikke kan afsluttes med den for racen karakteristiske sukkertop

Tak for en god oplevelse med at bedømme jeres dyr.

Niels Lilholmden nostalgiske side

Høns Posted on Tue, August 02, 2011 21:40:18

Hvis man af og til klikker ind på Fjerkræforum, ser man ofte, at det der kører, er hønsenes forkøelse, og hvad der kan gøres ved det

I gamle dage da farfar, og jeg var drenge,da blev hønsene også forkølede, det er ganske vist og hvad kunne man gøre ved det dengang, jo det har Professor Aksel Milthers beskrevet i håndbogen for mindre landbrug i det herrens år 1948,

I efterårstiden er høns ret udsat for at blive forkølede, det gælder om i denne tid, d. v. s. i Oktober måned, at passe på, der altid er tørt på gulvet, strø en gang ekstra. Luk ikke hønsene for tidligt ud om morgenen, vent til rim eller dug er gået af græsset. Så snart det første tilfælde af forkøelse viser sig, sættes ind for at hindre smittespredning. Der kan blandes lidt Lugols opløsning ( ca. 20 dråber pr. liter ) i drikken. Og for at styrke hønerne kan der gives 5 – 6 dråber pr. høne af nævnte Lugolsopløsning i blødfoderet. I stedet for Lugols opløsning kan i drikken anvendes Kloramin ( 1 g pr. liter ), Manganoversurt kali ( så meget at vandet bliver rødvinfarvet ) eller Metylenblåt ( så meget at vandet farves himmelblåt ).

Er vejret ugunstigt efterår og vinter, holdes hønsene helt inde, der må da i huset være adgang til groft grus eller småsten. I meget kolde perioder om vinteren kan det måske være på sin plads at fyre i hønsehuset, ovnen fra en kyllingemoder til fast brændsel kan eventuelt stilles op i hønsehuset, og bruges som varmegiver.Det er i sådanne perioder ligeledes heldigt,at man gør mest muligt for at gøre huset lunt, der kan eventuelt lægges et lag halm op under loftet, sætteshalmmåtter, papirsække og lign. på væggene, eller der kan kastes sne op mod huset, alle sådanne el. lign. foranstaltninger har ofte meget stor betydning, der må ikke blive så koldt i et hønsehus, at drikkevandet fryser.

sådan var det dengang: indspark af Mogens Jensen